Partneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Telefónna tarifikácia ATU

ATU          Telefónny tarifikačný program ATU je určený pre všetkých užívateľov pobočkových ústrední, ktorí potrebujú mať prehľad o používaní telefónnych liniek, využití pobočkovej ústredne, o telefónnych hovoroch zamestnancov a podobne.

          Program ATU Vám otvorí nový pohľad na využívanie Vašej pobočkovej ústredne a Vašich telefónnych liniek. Doteraz ste vedeli iba to, koľko platíte za telefóny. Teraz budete o telefonovaní vo Vašej firme určite vedieť viac. Napr. kto pretelefonoval najviac, alebo koľko Vás stojí volanie na mobilnú telefónnu sieť. Ak používate pobočkovú ústredňu spolu s ďalšou firmou, resp. spolu s iným ekonomickým subjektom, program Vám vypočíta, ako sa máte podeliť o náklady za používanie telefónnych liniek. V neposlednom rade s potešením uvítate zníženie nákladov za hovory, pretože program ATU vnesie medzi Vašich zamestnancov potrebnú disciplínu pri telefonovaní.

          Množstvo rôznych výstupov, ktoré je program schopný vypracovať, umožní použitie prakticky v akejkoľvek prevádzke s ústredňou a osobným počítačom. Napr. hotel či reštaurácia, kancelária, alebo podnik, ktorý svojim podnájomníkom poplatky za hovory fakturuje.

          Program ATU je koncipovaný tak, aby maximum parametrov, s ktorými pracuje, bolo nastaviteľných. Od ceny za sekundu hovoru, cez prirážky, výšku DPH, až po napr. vzhľad vytlačeného dokladu. To preto, aby si ho užívateľ mohol maximálne prispôsobiť svojím potrebám a zároveň aby bol čo najmenej citlivý na prípadnú zmenu spôsobu tarifikácie, či sadzieb.