Partneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Hotelový systém Horec

HOREC          Hotelový systém Horec je prirodzeným pokračovaním pôvodného systému Horec-Dos, s využitím dlhoročných skúseností vývoja pôvodného systému a s použitím najnovších vývojových a informačných technológií a zároveň predstavuje na trhu úplne novú generáciu a kvalitu spracovania informácií.

          Horec (alebo tiež Horec-w) rieši problematiku automatizácie činnosti hotelovej recepcie pre hotely a ubytovacie zariadenia hotelového typu. Zabezpečuje všetky činnosti a služby vykonávané pracovníkmi recepcie a v maximálnej možnej miere odstraňuje náročnú a často neprehľadnú evidenciu objednávok, evidenciu hostí, tovarových zásob, účtov pre jednotlivých hostí, denných prehľadov, uzávierok, atď. Systém je postavený na princípe "priateľský pre užívateľa", z čoho vyplýva aj jeho jednoduchosť obsluhy, rýchlosť, prehľadnosť a ak je potrebné vždy prítomný návod pre ďalšiu činnosť.

Systém hotelovej recepcie Horec Vám ponúka:

 • okamžité prijatie objednávky na obdobie viac ako rok dopredu, s možnosťou jej neskoršieho doplňovania a úprav
 • vystavenie zálohového účtu na objednávku alebo ubytovaného hosťa
 • rýchle ubytovanie hosťa previazané aj na objednávku, údaje je možné neskôr doplniť
 • vystavenie ľubovoľne modifikovaného účtu pre hosťa, príp. odloženie jeho platby
 • veľmi rýchlu evidenciu príchodu skupiny hostí alebo ich objednávku
 • vystavenie skupinového účtu a ďalšia práca so skupinou
 • odchody celých skupín
 • predaj tovaru a služieb v hotovosti alebo na účet hosťa
 • evidenciu poskytovania hotelových služieb priamo na izbe
 • širokú škálu komplexných informácií o stave hostí, izieb, objednávok, služieb, pokladne, stavu zásob, štatistiky, atď.
 • presun hostí na inú izbu
 • automatický odpočet a sledovanie telefónnych hovorov
 • evidenciu predaja tovaru a služieb ako cez registračnú pokladňu a tiež za pomoci snímača čiarového kódu
 • priame prepojenie s reštauráciou, barom alebo externým skladom
 • sledovanie platieb kreditnými kartami
 • zápis magnetických kariet pre otváranie izieb
 • evidenciu a správu externých hostí
 • evidenciu a správu nežiaducich, stálych hostí, odberateľov...
 • spracovanie údajov v reálnom čase
 • pravidelné denné a priebežné uzávierky
 • doplňovanie systému číselníkov a stavu tovarových zásob recepcie
 • prehľadné grafické spracovanie informácií
 • uzamykanie systému proti nepovolaným vstupom, uchovanie a verifikácia údajov
 • spracovanie systému kontraktov
 • evidencia a správa rezervácie technických priestorov
 • prepojenie na účtovníctvo a ďalšie subsystémy
 • vysoký štandard a spoľahlivosť systému
 • úplnú zhodu s príslušnými legislatívnymi normami
 • 24 hodinovú telefonickú službu

          Uvedený modul hotelovej recepcie je rozsiahly a komplexný systém spájajúci požiadaky náročnej prevádzky recepcie s vysokým štandardom jednoduchosti, rýchlosti a prehľadnosti obsluhy. Doplnením o ďalšie moduly sa značne zvýši jeho využiteľnosť vo Vašom zariadení.