Partneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Riešenia pre siete prevádzok

Systémy BlueGastro a BlueRetail umožňujú spojenie Vašich prevádzok do spoločnej siete s centrálnym riadením.

          Okrem štandardných vlastností systémov, kedy tieto v sebe kombinujú najmodernejšie technologické prvky, prinášame na trh unikátnu technológiu tzv. lokálnej pokladne.
          Systém lokálnej pokladne vytvára základné predpoklady pre profesionálne riešenie požiadaviek na samostatnú a prakticky nezávislú (lokálnu) prevádzku zariadení, s požadovanou vlastnosťou centrálnej správy jednotných číselníkov, spracovania údajov a štatistických prehľadov za celú sieť zariadení.

          Výhodou tohto riešenia je jednotná správa centrálnych číselníkov, kontrola všetkých prevádzok z jedného miesta, ako aj prístup k týmto údajom z jednotlivých prevádzok. Centrálny nákup, spoločné dáta vernostného, alebo klubového systému zákazníkov, vyššia efektivita a operabilita riadenia. Ponúka manažérske výstupy za celú sieť ako aj za jednotlivé prevádzky, dôkladne rozpracované pravidlá prístupu a oprávnení pracovníkov k jednotlivým informáciám systému a ďalšie.


Princíp lokálnej pokladne

          Filozofia a princíp systému tzv. lokálnej pokladne je v tom, že navonok sa pokladňá pre užívateľa správa rovnako, len táto nemá priamy prístup do centrálnych dát. Spojenie s centrálnymi dátami sa vykonáva plne automaticky na pozadí a v čase, keď je prenosová linka na centrálu priechodná. Prenos dát na pozadí sa vykonáva pomocou špeciálnych nástrojov, ktoré plne automaticky synchronizujú dáta na centrále s dátami z lokálnych kás na jednotlivých prevádzkach. Toto má ďalšiu výhodu, že prevádzka lokálnej pokladne nie je závislá na kontinuálnom pripojení na centrálne dáta a je teda schopná prevádzky bez významného obmedzenia, prakticky ľubovoľne dlhý čas, aj keď spojenie na centrálu je nefunkčné.
          Systém lokálnej pokladne treba vnímať ako prevádzkovo plne funkčné riešenie danej prevádzky, kde súčasne môže pracovať niekoľko pokladní spojených do jedného lokálneho celku. Hovoríme tomu aj lokálna prevádzka s off-line pokladňami so systémom plne automatického a bezobslužného obojsmerného prenosu dát s centrálou.


Štuktúra systému

          Celé takéto sieťové riešenie môže byť implementované podľa potreby, t.j. niektoré pokladne môžu byť pripojené on-line na centrálne dáta a ostatné off-line v lokálnom režime.
          Takto je možné ľubovoľne skladať celý systém siete jednotlivých gastronomických prevádzok do jedného funkčného a centrálne riadeného celku. Týmto sa samozrejme ponúka ďalšia výhoda takto poskladaného systému a tou je oddelená externá správa centrálneho serveru, jeho dát a celého SW vybavenia (tzv. outsourcing).

          Typickou ukážkou takéhoto riešenia je sieť kaviarní, reštaurácií, predajní ľubovoľného tovaru a podobne. Táto sieť zároveň prevádzkovaná v rôznych zemepisných lokalitách, kde je môže byť dátová prístupnosť cez internet niekedy ťažko garantovateľná samotnými telekomunikačnými operátormi.

RS pre sieť prevádzok

Technické prvky systému

          Pre potrebu lokálnej prevádzky pokladne je nutné vytvoriť dátové prepojenie cez internet pomocou tzv. VPN pripojenia na centrálny server cez príslušné bezpečnostné HW prvky (z dôvodu zabezpečenia voči prieniku).
          Zjednodušene je to uvedené na príklade - ADSL pripojenie na internet, ADSL modem obsahujúci FireWall a VPN. Na strane lokálnej prevádzky môže bežať súčasne niekoľko fyzických pokladní pripojených na tzv. lokálny server. Lokálne aplikačné vybavenie sa zvyčajne inštaluje na jeden lokálny počítač (lokálny server), alebo na zosilnenú pracovnú stanicu (priamo pokladňu). Na takýto počítač sa potom pripájajú samotné pokladne.
          Je len prirodzené, že takáto skladba celej siete zariadení vyžaduje aj štandardnú správu, resp., dohľad nad jej technickou prevádzkou.