Partneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Kassandra - mibilný čašník

kassandra

Natívna Android aplikácia

 • Kassandra je aplikácia natívne vyvinutá pre OS Android, čo jej umožňuje využívať všetky jeho výhody
 • Využitie bežných ovládacích prvkov známych z Android zariadení zaručuje intuitívne ovládanie
 • Integrácia do OS Android poskytuje možnosť práce s Kassandrou v offline režime
 • V neposlednom rade je výhodou aj rýchly beh aplikácie v porovnaní s obdobnými webovými aplikáciami
 • Kassandra je dostupná priamo cez GooglePlay

Vlastná aplikácia od firmy AssecoSolutions

 • na vývoji aplikácie Kassandra pracuje tím vývojárov, ktorí sa dlhodobo venujú vývoju produktu BlueGastro
 • funkčnosť aplikácie navrhujú senior konzultanti na základe dlhoročných skúseností z praxe, do aplikácie sú zapracované aj požiadavky priamo od zákazníkov
 • Kassandra je plne integrovaná systému BlueGastra - využíva množstvo existujúcich dát, čo výrazne uľahčuje samotnú správu prepojenia

Veľký výber zariadení

Kassandra nie je viazaná na konkrétny typ alebo značku zariadenia, stačí len zohľadniť minimálne hardwarové a softwarové požiadavky:

 • verzia Android 4.0 a vyššie
 • operačná pamäť 512MB RAM a viac
 • rozlíšenie displeja 800x480 a viac
 • je len na Vašom rozhodnutí, či zvolíte malý smartphone pre komfortnú manipuláciu, väščí tablet pre pohodlné ovládanie alebo odolný smartphone, ktorý prežije aj prípadné nehody
 • s výberom vhodného zariadenia práve pre Vašu prevádzku Vám ochotne pomôžu pracovníci Asseco Solutions, a.s.

Zaujímavý spôsob licencovania

 • licencovanie modulu Kassandra je postavené podľa potrieb našich zákazníkov
 • licencie sa zakupujú na určité obdobie (v celých mesiacoch). Za licencie platíte len vtedy, kedy ich naozaj využívate.
 • pri zakúpení licencie na dlhšie obdobie navyše využívate Kassandru určitú dobu celkom zadarmo

Práca s Kassandrou

 • proces práce s novým alebo existujúcim účtom kopíruje prácu s účtom na pokladni.
 • účty je možné vytvárať nielen priamo na stoloch v konkrétnom priestore, podporované je aj vytváranie účtov s vlastným názvom. Pre snadnú orientáciu na pokladni sú Kassandra účty označené špeciálnym prefixom k| a sú zobrazené medzi bežnými otvorenými účtami, čo urýchľuje prácu obsluhy.
 • Kassandra podporuje rozdelenie účtu do chodov. Ide o tie isté chody, ktoré sa využívajú aj na pokladni. Pri označení chodov sú využívané aj farby, čo umožňuje obsluhe rýchlu orientáciu medzi položkami v účte.
 • PLU sú triedené do kategórií takisto ako je tomu na pokladni. Využíva sa aj zafarbenie kategórií PLU pre rýchlu vizuálnu orientáciu. Zobrazenie kategórií a PLU sa riadia nastavením predaja PLU pre primárnou pokladňou.
 • prácu pri nahrávaní PLU do účtu urýchľuje sugestívne vyhľadávanie PLU podľa názvu. Výhodou je aj možnosť rýchleho zadávania množstva viacerých PLU z jednej kategórie.
 • priamo na položkách je možná rýchla zmena množstva - pridávanie aj odoberanie. Zmeny ďalších vlastností položky ako je zaradenie do chodu, poznámka, vymazanie alebo polovičná porcia sú dostupné po kliknutí na názov položky. Pre českých zákazníkov pripravujeme aj zmenu DPH na položkách.

Správa Kassandry

 • Kassandra využíva číselník používateľov so systémom BlueGastro - pre prihlásenie postačuje obsluhe to isté heslo ako do pokladne.
 • prístupové práva na Kassandru sú spoločné s prístupovými právami na pokladňu, čo minimalizuje vznik kolíznych stavov kvôli odlišným oprávneniam
 • Synchronizácia dát číselníkov ako napr. PLU, chody, priestory atď medzi Kassandrou a systémom BlueGastro je vyvolaná používateľom priamo zo zariadenia.
 • Kassandra môže komunikovať s viacerými pokladňami v systéme. Nastavenia PLU, kategórií, priestorov ale aj tlače objednávok a účtov sa riadi primárnou pokladňou, ktorú je možné podľa potreby hocikedy meniť priamo na zariadení. Primárnou pokladňou môže byť ľubovolná pokladňa z tých, s ktorými má Kassandra povolenie komunikovať.
 • Kassandra podporuje offline režim, napríklad počas nedostatočného wifi signálu. Aplikácia si zaznamenáva automaticky všetky vykonané zmeny na účtoch a po pripojení na sieť dôjde k synchronizácii. Obsluha má vďaka zvýrazneniu názvu účtu odlišnou farbou prehľad o účtoch, ktoré ešte neboli synchronizované.