Partneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Reštauračný systém BlueGastro-mini

BG pokladna          BlueGastro-mini je pokladničný systém pracujúci na moderných technológiách, ktorý svojou funkčnosťou zastrešuje predaj v gastronomických prevádzkach rôznych typov. Poskytuje možnosť pripojenia viacerých pokladní a tiež PDA pokladne. Rieši aj problematiku evidencie stravy, obsahuje prepracovaný vernostný systém zákazníkov, manažérsky modul na tvorbu štatistík predaja a kontrolu prevádzky. Systém je certifikovaný ako registračná pokladňa a spĺňa všetky potreby gastronomickej praxe. Typicky používa dotykové obrazovky pokladní, PDA pokladne a ostatné prídavné zariadenia ako napr. objednávkové tlačiarne, rôzne typy čítačiek, váhy, skenery a pod. Systém vo svojej zjednodušenej verzií neobsahuje skladové hospodárstvo, plánovanie akcií, denné menu, nákupy, sledovanie stavu zásob a podobne.

          K myšlienke vytvorenia mini reštauračného systému nás viedla skutočnosť, že všetci podnikatelia musia v roku 2008 zabezpečiť kompatibilitu svojich pokladní s EURO menou, duálnym oceňovaním a automatickým prechodom na EURO menu a tiež z dôvodu, že kvalitných produktov je na trhu nedostatok. Vzhľadom k predpokladu, že viacero existujúcich systémov a pokladní takúto komplexnú funkčnosť neposkytne a tiež, že nebudú mať urobené príslušné certifikačné skúšky, rozhodli sme sa pripraviť tzv. mini verziu reštauračného systému, ktorý by zabezpečil požiadavku prechodu na spoločnú EURO menu a samozrejme splnil očakávané funkčnosti a mal príslušné certifikačné skúšky. Zakúpením získate otvorený, kvalitný a certifikovaný systém, s ktorým budete môcť rásť bez obmedzení aj v budúcnosti. Uvedený produkt svojimi vlastnosťami ďaleko prevyšuje možnosti bežných hardverových pokladní a zastaraných reštauračných systémov.


Pre koho je určený?

          BlueGastro-mini je určený pre predaj v gastronomických zariadeniach a pre drobné prevádzky spoločného stravovania, ktoré nevyžadujú skladové hospodárstvo. Takéto prevádzky potrebujú pokladničné systémy výhradne na predaj svojich tovarov a služieb a potrebujú zabezpečiť plynulý a bezproblémový prechod na spoločnú EURO menu. Význam má jeho využitie pre menších zákazníkov na trhu, resp. zákazníkov s limitovaným rozpočtom na takúto investíciu.


Všeobecne môžeme rozsah typov prevádzok pre ktoré je toto riešenie vhodné definovať nasledovne:

 • reštaurácie
 • kaviarne
 • cukrárne
 • bary
 • vinárne
 • bufety
 • fastfood-y
 • ľubovoľné gastro predajné miesta
 • vývarovne


Moduly a charakteristika systému

          Hlavnou časťou systému je BlueGastro-mini pokladňa – dotyková pokladňa umožňujúca predaj v gastronomických prevádzkach. V prípade, že vám nevyhovuje dotykové ovládanie pokladne, je možné použitie BlueRetail-mini pokladne, ktorá má podobné vlastnosti, je však plne ovládateľná aj klávesnicou. Ďalšou časťou systému je modul Manager, ktorý zabezpečuje nastavenie celého systému, správu číselníkov, nastavenie oprávnení pracovníkov, nastavenie pokladní, generovanie manažérskych zostáv o predaji a hlavne sledovanie a kontrolu prevádzky. Na pozadí systému pracuje spoľahlivá SQL databáza (bez ďalších licenčných poplatkov) a tzv. aplikačný server – centrálny modul, ktorý umožňuje spoluprácu viacerých pokladní na prevádzke a správu systému pomocou modulu Manager.

          Reštauračný systém BlueGastro-mini vychádza z platformy BlueGastro a je zjednodušenou verziou pôvodného systému so základnou funkčnosťou pokladne pre potreby širokej škály zákazníkov. Systém ďaleko prevyšuje svojou funkčnosťou a možnosťami jednoduché pokladničné systémy. Je dôležité vedieť, že môžete na jednej prevádzke spojiť niekoľko pokladní do jedného celku, prípadne aj s prenosnými PDA pokladňami. Systém neobsahuje riešenie skladového hospodárstva, receptúr, kalkulácií, nákupu tovarov a podobne. Mini reštauračný systém nie je možné spájať do rozsiahlych riadených celkov. Tieto vlastnosti je však možné podľa potreby doplniť a systém rozšíriť.


Niekoľko otázok pre Vás:

 • uvažujete nad tým, že si zabezpečíte kvalitný pokladničný systém?
 • záleží Vám na kontrole prevádzky?
 • potrebuje mať dlhodobo zabezpečené riešenie legislatívnych zmien?
 • potrebujete mať spoľahlivo a plne automaticky zabezpečený prechod a konverziu na Euro?
 • viete, že musíte mať certifikovanú pokladňu aj v zmysle generálneho zákona o prechode na Euro?
 • chcete investovať do moderného a otvoreného riešenia?
 • chcete využiť dotykové monitory?
 • uvažujete v budúcnosti aj s prenosnými PDA pokladňami?
 • požaduje manažérske a účtovné výstupy zo systému?
 • plánuje zaviesť vernostný systém pre svojich zákazníkov?
 • očakávate možnosť kontrolovať svoju prevádzku aj vzdialeným prístupom?
 • je pre Vás dôležitý optimálny pomer ceny, kvality a spoľahlivosti riešenia?
 • očakávate od systému niečo viac, ako len registračnú pokladňu?
 • viete, že tie najlacnejšie riešenia bývajú nakoniec najdrahšie?

Ak ste si na väčšinu otázok odpovedali kladne, je vo Vašom osobnom záujme vážne pouvažovať nad objednávkou ponúkaného systému.

          Spustenie predaja je načasované na koniec apríla 2008. Registrácia záujemcov však bude možná na našich stránkach skôr. Po registrácii vám bude vygenerovaná zálohová faktúra a na základe jej zaplatenia bude zaslaný inštalačný balík, prípadne na základe osobnej dohody prídu naši konzultanti na inštaláciu systému.


Čo získate kúpou systému BlueGastro-mini:

 • jednoduchý, spoľahlivý a kvalitný reštauračný pokladničný systém za prijateľnú cenu
 • v systéme sú zabudované dlhodobé skúsenosti v danej oblasti
 • sieťové prepojenie viacerých pokladní na prevádzke
 • on-line riadenie pokladní s výhodou kontroly aj mimo prevádzky
 • riadenie pokladní cez spojenie prostredníctvom Internetu
 • tvorba štatistík predaja za voliteľné obdobie
 • moderné riešenie v podobe dotykových pokladní
 • možnosť pripojenia prenosných PDA pokladní
 • možnosť pripojenia ostatných periférnych zariadení (objednávkové tlačiarne, čítačky, váhy, skenery, pokladničné zásuvky a pod.)
 • vernostný systém
 • pripravenosť na EURO a plne automatická konverzia bez zásahu obsluhy
 • plná podpora legislatívy
 • certifikovaný systém pokladne v zmysle generálneho zákona o podmienkach prechodu na EURO
 • veľká pridaná hodnota za dobrú cenu
 • možnosť rozšírenia na plnohodnotný a komplexný systém
 • otvorený systém neustále rozširovaný a doplňovaný
 • nízke náklady na implementáciu
 • nenáročné uvedenie systému do prevádzky
 • možnosť vlastnej implementácie
 • minimalizovanie požiadaviek na odbornú spôsobilosť personálu
 • systém s kvalitným a spoľahlivým vývojovým tímom a tímom podpory a služieb


Služby k BlueGastro-mini

          Súčasťou poskytovaných služieb bude štandardná telefonická podpora v pracovnej dobe a možnosť objednať servisný zásah, alebo školenie podľa požiadaviek.

          Samotná dodávka produktu bude obsahovať komplexný inštalačný balíček s návodom pre samotnú implementáciu.

          Uvedenie pokladne do prevádzky (fiskalizáciu) so zaevidovaním do pokladničnej knihy vykoná najbližšie servisné stredisko na základe objednávky od zákazníka. Servisné pracovisko bude účtovať reálne výkony spojené s fiskalizáciou (hodiny, cestovné a stratu času).

          Ak nedisponujete vlastnými kapacitami na implementáciu systému, môžete si vybrať aj balík obsahujúci základné služby spojené s inštaláciou, optimalizáciou systému a krátkym zaškolením, celkovo do rozsahu definovaných hodín. Implementačné náklady v tomto prípade budú účtované osobitne spolu s cestovnými a ostatnými nevyhnutnými nákladmi.

          Na požiadanie je možné objednať plnú 24 hodinovú telefonickú podporu, ktorá bude poskytovaná na základe osobitnej zmluvy.