Partneri

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Reštauračný systém BlueGastro

BlueGastro          Reštauračný systém BlueGastro je určený pre všetky druhy gastronomických prevádzok. Svojou flexibilitou, množstvom praktických funkcii, priateľským užívateľským prostredím a použitými technológiami dokáže komplexne zastrešiť všetky procesy prebiehajúce v gastronomických prevádzkach.
          Systém BlueGastro je vhodný od malých prevádzok typu kaviareň, vináreň cez prevádzky strednej veľkosti typu reštaurácia, fastfood, závodná jedáleň až po veľké hotelové zariadenia a wellness-centrá s desiatkami odbytových, výrobných stredísk a pokladní.
          Systém BlueGastro vysoko zefektívňuje prácu pracovníkom stravovacieho zariadenia na všetkých pozíciách a v maximálnej možnej miere odbúrava časovo náročnú a často neprehľadnú evidenciu. Výrazne štandardizuje, zjednodušuje procesy a tvorbu výkazov v gastronomických zariadeniach.


Skladové hospodárstvo

          Reštauračný systém BlueGastro má kvalitne spracované skladové hospodárstvo, ktoré je filozofiou a funkčnosťou prispôsobené gastronomickej prevádzke. Systém skladového hospodárstva sa delí na skladové, výrobné a odbytové strediská (sklady), čím je zabezpečené presné sledovanie skladových zásob, skladových pohybov, nákladov, inventúr a ďalších potrebných informácii samostatne za jednotlivé strediská.

Príklad: delenie prevádzky Reštaurácia na strediská: Hlavný sklad, Kuchyňa, Bar.

V systéme je možne evidovať aj tzv. pomocné sklady napr.: sklad pomocného materiálu, sklad obalov, sklad čistiacich prostriedkov,... .

Charakteristika skladového hospodárstva reštauračného systému BlueGastro:

 • Delenie prevádzky na samostatné strediská.
 • Práca na strediskách v rámci otvoreného účtovného mesiaca.
 • Vedenie skladových zásob v priemernej nákupnej cene (priemerná nákupná cena je vypočítavaná metódou váženého priemeru, aktualizuje sa automaticky každým skladovým pohybom na každom stredisku samostatne).
 • Možnosť evidencie tovarov v spotrebiteľských baleniach, čo je praktické hlavne pri nahrávaní nákupných dokladov a dodacích listov.
 • Automatická zmena spotrebiteľských balení na tovary v hlavných merných jednotkách (kilogramy, litre, kusy) pri presune skladových zásob z hlavného (centrálneho) skladu na výrobné a odbytové strediská, čím sa zjednodušuje ďalšia práca a evidencia na odbytových a výrobných strediskách.
 • Množstvo prehľadov: skladové karty, pohyby tovarov, predpokladaný, aktuálny stav zásob (stop-kontrola),... .
 • Inventúry.
 • Moderný systém číselníkov, delenie tovarov podľa tovaroznalectva, účtovných skupín.
 • Urýchlené vkladanie skladových kariet za pomoci preddefinovaných hodnôt.
 • Možnosť evidencie tovarov pomocou čiarových kódov EAN.


Výroba a receptúry

          Funkcie slúžiace na tvorbou a správu receptúr a výrobou tovarov. V reštauračnom systéme BlueGastro sú receptúry tvorené podľa zaužívaných gastronomických pravidiel, čo sprehľadňuje a štandardizuje evidenciu, ktorá je mimoriadne dôležitú pre správne a ziskové fungovanie prevádzky.

 • Delenie receptúr do gastronomických skupín.
 • Zadávanie množstiev (v merných jednotkách gram, mililiter, kus) surovín do receptúr na ľubovoľný počet porcii (štandardne na 10).
 • Zadávanie hrubého/čistého množstva surovín do receptúr.
 • Receptúry polotovarov (podkalkulácie).
 • Evidencia technologického postupu prípravy pokrmu s charakteristikou pokrmu.
 • Tlač receptúr, množstvo prehľadov a praktických funkcii.
 • Vždy aktuálna kalkulačná cena receptúr.


Pokladne a predaj

          Pokladne reštauračného systému BlueGastro majú Certifikát Elektronickej registračnej pokladnice vydaný EVPÚ, a.s. v Novej Dubnici.

Dostupné verzie pokladní:

 • GastroCash - počítačová pokladňa ovládaná klávesnicou (myšou).
 • Touch GastroCash - dotyková počítačová pokladňa ovládaná dotykovou plochou monitora s možnosťou grafického zobrazenia rozmiestnenia stolov na strediskách.
 • PDA Pocket PC - prenosný terminál dotykovej pokladne Touch GastroCash umožňujúci vzdialenú prácu s dotykovou pokladňou prostredníctvom siete WiFi.
 • Pokladne Euro - prepojenie s pokladňami od firmy Elcom s.r.o..

Počítačové pokladne systému BlueGastro sú plne prispôsobiteľné rôznym charakterom gastronomických prevádzok a splňajú aj tie najnáročnejšie požiadavky.

Charakteristika počítačových pokladní reštauračného systému BlueGastro:

 • Predaj cez otvorené účty alebo cez rýchly pultový predaj s tlačením objednávok do kuchyne (Bonovací systém).
 • Zrýchlený presun, spájanie a rozdeľovanie účtov na dotykovej pokladni.
 • Happy hours
 • Grafické zobrazenie miestnosti, stolov a účtov na dotykovej pokladni.
 • Kombinovaná platba, rôzne spôsoby platieb: Hotovosť, Platobná karta, Stravné lístky, Zahraničná mena, Faktúra, Repre fond, Na majiteľa,...
 • Platba na hotelový účet hotelového systému Horec
 • Platba na účet stáleho hosťa s automatickým uplatňovaním cenových zvýhodnení (zliav) podľa priradeného cenového profilu.
 • Daňový účet s neskorším definovaním spôsobu platby.
 • Rýchla zmena spôsobu platby a kontrola storien.
 • Prihlasovanie na kasu pomocou čipu alebo cez rýchle heslo.
 • Variabilne nenastaviteľné užívateľské práva.
 • Denné, mesačné, priebežné uzávierky.
 • Množstvo denných a mesačných prehľadov rozdelených podľa pokladní, stredísk, tržieb, predajných kódov, účtujúcich,... .
 • Prepojenie na množstvo zariadení: tlačiarne, dotykové monitory, čítačky čiarových kódov, peňažné zásuvky, váhy, čítačky čipov, zákaznícke displeje,... .


Spoločné stravovanie

          Funkcie slúžiace na evidenciu a správu hromadných udalostí a akcii. Komplexne rieši problematiku od plánovania akcie, cez prípravu cenovej ponuky, plánovania zásob, expedíciu tovarov až po vystavenie dodacieho listu alebo konečného zúčtovania na pokladni.

 • Tvorba objednávok akcií, dodacích listov, výrobných plánov s rozpisom surovín.
 • Tvorba hromadných tovarových žiadaniek, výrobných plánov a limitných listov za žiadané obdobie alebo jeden deň.
 • Jednotlivé akcie delené podľa odberateľa.
 • Kontrola limitnej ceny pri zamestnaneckej, závodnej strave.
 • Tvorba balíkov tovarov a výrobkov - denné menu.


Vernostný systém

           Evidencia stálych hosti, VIP a firemných zákazníkov, zamestnancov s možným cenovým zvýhodnením a individuálnou cenovou politikou. Cenové zvýhodnenia sa uplatňujú automaticky pri identifikácii stáleho hosťa na pokladni pred samotnou platbou, pri čom nie je nutný zásah personálu do cien predávaných tovarov. Identifikácia môže prebiehať manuálnym výberom zo zoznamu hostí alebo za pomoci identifikačnej, čipovej karty s čipom prípadne s karty čiarovým kódom.

Typy stálych hostí:

 • Identifikačný - hosť bez možnosti debetného čerpania alebo vkladania kreditu.
 • Debetný - hosť s otvoreným kontom a povoleným záporným zostatkom na konte.
 • Kreditný - hosť s otvoreným kontom a kladným zostatkom pri ktorom je možné vkladať kredit.


Riešenia pre wellness-centrá a aquaparky

          Reštauračný systém BlueGastro je prispôsobený tak, aby dokázal komplexne zastrešiť aj problematiku plánovania a predaja služieb v kúpeľoch, vodných parkoch a wellness-centrách s prepojením na systém kontroly vstupu (turnikety). Riešenie je vždy navrhnuté podľa charakteru prevádzky a možnosti komunikácie so systémom kontroly vstupu.


Štatistiky, prehľady a kontrolné funkcie

          Reštauračný systém BlueGastro obsahuje množstvo užitočných a často veľmi potrebných prehľadov a zostáv.

Prehľady a zostavy sú rozdelené tematicky na skladové, výrobné a predajné. Zostavy je možné tvoriť za akékoľvek obdobie a je v nich možné nastavovať rôzne triediace kritéria (filtre - tovary, druh tovaru, účtovná skupina, stredisko, odberateľ/dodávateľ, PLU, účtujúci, pokladňa,...). Zostavy je možné kedykoľvek vytlačiť, uložiť ako PDF, XLS (Excel) a odoslať e-mailom.

Kontrolné funkcie číselníkov:

 • Kontrola združovanie tovarov - automatická zmena spotrebiteľských balení na tovary v hlavných merných jednotkách.
 • Výskyty surovín a polotovarov v receptúrach.
 • Kontrola predajných cien a marži.

Kontrolné funkcie užívateľov:

 • Kontrola zmien v číselníkoch tovarov, receptúr, predajných kódov PLU.
 • Kontrola odbytovania.
 • Kontrola záporných účtovných položiek pri predaji (storná účtov, stornované objednávky, zľavy, zmena spôsobu platby,...).


Technická charakteristika systému

 • Moderné a bezpečné technológie.
 • Trojvrstvová architektúra systému: SQL databáza Oracle - Aplikačný server - Klienti.
 • Multiplatformový systém - serverová časť je nasadzovaná na operačné systémy Windows, Linux.
 • Vzdialené pripojenie - možnosť online práce v systéme cez Internet


Prepojenie na iné systémy a technické zariadenia

           Systém BlueGastro umožňuje prepojenie na iné externé systémy a zariadenia podľa potrieb danej prevádzky. Môžu to byť rôzne typy technických zariadení - displeje súm, čítacie zariadenia pre karty, snímače čiarových kódov, tlačiarne účteniek, dotykové displeje a podobne. Ďalej to samozrejme sú požadované prepojenia na externé softvérové produkty – účtovníctvo, hotelový systém, načítanie kurzových lístkov a podobne.

Prepojenie na hotelový systém: Horec.

Prepojenie na kartové systémy: Salto, Ecematic, VingCard, KasComp, Cominfo.

Prepojenie na ekonomické systémy: Datalock/w, SPIN.


Čo získate?

 • Komplexný nástroj na riadenie a kontrolu prevádzky.
 • Rýchly prístup k informáciám pre všetky pozície v prevádzke.
 • Presné sledovanie obehu a stavu zásob rozdelených podľa stredísk.
 • Prehľadne rozdelenie číselníkov (tovary, receptúry jedál, služieb a PLU).
 • Množstvo prehľadov a zostáv (z pohľadu nákladov, skladov a tržieb) s možnosťou exportu.
 • Štandardizovanie pracovných postupov.
 • Rýchly prístup k dátam z ktorejkoľvek pracovnej stanice.
 • Možnosť prístupu k dátam cez internet.
 • Zjednodušenie a urýchlenie časovo náročnej a neprehľadnej evidencie.
 • Lepšia komunikácia a odovzdávanie informácii medzi strediskami.


Implementácia systému a poskytované služby

 • Vypracovanie analýzy nasadenia systému podľa vašich potrieb.
 • Komplexnú implementáciu (inštaláciu, nastavenie, rozsiahle školenie užívateľov odborníkmi z praxe, dozor pri nábehu...).
 • Záručný a pozáručný servis.
 • Ďalšie služby počas nábehu a prevádzky systému.
 • Nepretržitú 24 - hodinovú telefonickú podporu.
 • Pružný servis za pomoci pobočiek na celom území Slovenska a v Čechách.
 • Špecializovaný servis na úrovni pravidelnej alebo urýchlenej údržby.
 • Servisné zásahy prostredníctvom vzdialeného prístupu.
 • Monitorovanie a analýzy systému cestou vzdialeného pripojenia.
 • Vypracovanie analýz špecifikovaných požiadaviek.
 • Programové úpravy podľa zadania.